Divadelní umění

Jeff Baron, Návštěvy u pana Greena 

 
O představení:
V manhatanském činžáku žije pan Green, starý pravověrný žid. Nikam nechodí, nevybírá poštu, nekupuje si jídlo, nevaří a neuklízí. Jeho milovaná žena, se kterou se nikdy nepohádal a která všechnu tuto práci zastala, před časem zemřela. Do jeho existence vstupuje Ross Gardiner, perspektivní muž z dobré rodiny. Ross byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací - starat se nějaký čas o pana Greena, jehož na cestě ohrozil rychlou jízdou autem. Vzájemný vztah obou mužů začíná agresívním odmítáním ze strany starého pána a mění se během pravidelných Rossových návštěv u pana Greena, a to podle skutečností, které se postupně odkrývají.
 
O hercích:
Tomáš je lékař-neurolog a je žid. Jan je servisní technik a je ateista. Dva přátelé, kteří se společně vydali na pouť do Santiaga de Compostela. Když se vrátili z této Svatojakubské cesty, rozhodli se ještě absolvovat cestu divadelní. Vybrali si zvláštní příběh dvou mužů, který se pro ně stal velice emotivním a natolik je zaujal, že ho prostřednictvím divadelního představení zatoužili předat dále.
 
O divadle:
Miniscéna Bez pódia je ochotnický nejen divadelní spolek, který byl založen v únoru 2017. Zabývá se divadlem menších forem, monology, monodramaty, scénickým čtením, recitací básní, autorským čtením, hudebními a pěveckými a také komediálními vystoupeními. Pořádá komentovaná promítání cestovatelských zážitků (Cestovatelský festival OZVĚNY), sportovní turnaj v badmintonu a vědomostní kvízy. Spolupracuje s amatéry i se studenty a absolventy Lidové konzervatoře Ostrava a pomáhá uskutečňovat výstavy fotografií a obrazů a různá představení. Podílí se na akcích s jinými organizacemi např. Svazem českých divadelních ochotníků (SČDO), Ostravským muzeem, Kulturním domem Hlučín a některými ochotnickými divadelními spolky.
 
 
OSOBY A OBSAZENÍ
 
Pan Green: Tomáš Vodvářka
Ross Gardiner: Jan Sieber
 
INSCENAČNÍ TÝM
 
Režie: Zdeňka Kulová, Silvie Grygarová
Autorská hudba a hudební doprovod: Anežka Gebauerová
Sledování textu: Alena Sieberová
Zvuk a světlo: Jaroslav Grygar, Roman Čapek