Přednášející

Petr Piťha

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, *1938, studoval na Akademickém gymnáziu v Praze. Na Karlově Univerzitě získal doktorát filosofie a zabýval se algebraickou lingvistikou. Z politických důvodů se mohl habilitovat v oboru český jazyk teprve v r. 1992. V roce 1993 byl jmenován profesorem teorie a dějin kultury.
 
Po listopadovém převratu mu byl svěřen úkol připravit program výchovy k demokratickému občanství. V krátkém čase připravil osnovy pro 1. a 2. stupeň škol. Za tyto práce byl vyznamenán nejvyšším oceněním UNESCO – Medailí J. Á. Komenského) a byl jako odborník povolán do vlády. Jako ministr školství pracoval v letech 1992-94. V r. 2010 byla jeho vědecká a pedagogická práce oceněna státním vyznamenáním.
 
V padesátých letech se rozhodl pro kněžství a účastnil se na mimolegální práci církve. Po desetiletí příprav byl v r. 1969 tajně vysvěcen v Holandsku.
 
Po odchodu do penze se zabývá přednáškovou činností a publicistikou. Českými a moravskými biskupy bývá zván k práci na přípravách velkých církevních akcí (jako návštěvy papeže Benedikta XVI., Roku sv. Anežky a oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.)V r. 2013 znovu nastoupil do práce, byl jmenován kanovníkem a zvolen proboštem Kolegiátní kapituly u Všech svatých na Pražském hradě. V r. 2016 ho papež František jmenoval kaplanem Jeho Svatosti s titulem Monsignor.

Marek Orko Vácha

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
*1966 v Brně, katolický kněz
 
Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je farářem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie.
 

Pavel Hošek

 
 
Prof. Pavel Hošek Ph.D. (narozen 1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013), V dobrých rukou (2013; spolu s Petrem Vaďurou), Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (2014), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017). 
 

Tomáš Pojar

 
Pojar Tomáš
Tomáš Pojar, M.A., diplomat, bezpečnostní analytik, 
v minulosti působil například jako ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, náměstek ministra zahraničních věcí nebo český velvyslanec v Izraeli.
 
Diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy Vysoké školy CEVRO Institut.
 
Vzdělání: 1988–1992 Gymnázium Praha; 1990–1992 American International School Tel Aviv, Izrael; 1993–1998 Fak.sociálních věd UK Praha, Bc.; 2011–2013 Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy na InterdisciplinaryCenter (IDC) Herzliya, Izrael, M.A. in Government se specializací na Counter – Terrorism and Homeland Security; Zaměstnání: 1993–1994 práce v uprchlických táborech v bývalé Jugoslávii; 1995 programový koordinátor pro země bývalého Sovětského svazu, Nadace při ČT Člověk v tísni; 1996–1997 náhradní vojenská služba; 1997–2005 Člověk v tísni, o. p. s., výkonný ředitel; 2005 Ministerstvo zahraničních věcí, poradce náměstka ministra pro bilaterální vztahy, 2005–2006 náměstek ministra pro bilaterální vztahy, 2006–2010 první náměstek ministra pro otázky Evropské unie, bezpečnostní politiky a bilaterálních vztahů s evropskými zeměmi; 2010–2014 velvyslanec ČR v Izraeli; 2014 až dosud
konzultant v oblasti obrany, bezpečnosti a mezinárodních vztahů; 2014 až dosud VŠ CEVRO Institut, Praha, prorektor pro zahraniční vztahy
 
Ocenění: 1997 cena MZV Gratis Agit (pro Společnost Člověk v tísni, o. p. s.); 1998 ocenění USA a EU Democracy and Civil Society Award (pro Společnost Člověk v tísni, o. p. s.); Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně; Pamětní medaile generála Rudolfa Medka; 2010 World Economic Forum – Young Global Leader; Ambassador of the Nation, ocenění udělené prezidentem Albánie; čestný člen Israeli-Czech Chamber of Commerce and Industries (Tel Aviv); Me:
Česko-izraelská smíšená obchodní komora, víceprezident; Česká euro-atlantická rada; Česká společnost ornitologická; Společnost Františka a Jiřího Langerových, o. p. s., člen dozorčí rady;