Přednášející

Jeroným Klimeš

 

Pavel Hošek

 
 
Prof. Pavel Hošek Ph.D. (narozen 1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013), V dobrých rukou (2013; spolu s Petrem Vaďurou), Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (2014), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017). 
 

Fedor Gál

Daniel Herman