Přednášející

PhDr. Jakub Szántó

Jakub Szántó (* 11. března 1977, Praha) je český novinář a televizní reportér a bývalý zpravodaj České televize na Blízkém východě.
Mají na Izrael výhradní právo potomci biblických Izraelitů, protože jim zemi zaslíbil Bůh? Patří Palestina pouze Arabům, protože ji dlouhá staletí ovládali? A jsou oba protichůdné nároky skutečně tak výlučné, jak jejich prosazovatelé tvrdí? Letošní setkání s televizním reportérem Jakubem Szántó bude ve znamení příběhů a dějinně-kulturního pozadí, které ukážou, že izraelský a palestinský národ jsou mnohem propletenější, než si v touze po zjednodušení dokáže vzdálený pozorovatel uvědomit. Bývalý zpravodaj České televize na Blízkém východě také představí svou čerstvě vydanou knihu „Z Izrastiny s láskou.“ 

Foto: Petr Hladík

Mgr. Václav Vacek

 
Václav Vacek (* 11. srpna 1946) je římskokatolický kněz, emeritní farář v Letohradě.
Narodil se v Dolní Čermné u Letohradu v rodině účetního a švadleny jako prostřední ze tří dětí. Jeho otec byl politický vězeň nacistického i komunistic­kého režimu. Vyučil se nástrojařem. Po maturitě začal při zaměstnání studovat strojní fakultu na ČVUT. Posléze studoval na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975, poté působil ve farnostech královéhradecké diecéze. Jako kaplan a administrátor působil v Jičíně, Náchodě, České Třebové, Pardubicích, Lipolticích, Hněvčevsi, Chlumci nad Cidlinou a Písečné.
Před rokem 1989 byl součástí církevního disentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška. Velký význam ve svém životě přikládá setkáním s osobnostmi podzemní církve, mezi které patřili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Jiří Reinsberg.
Od roku 1990 do roku 2019 byl farářem v Letohradě. Na konci července 2019 odešel na vlastní žádost do výslužby. Je členem ­kněžské a pastorační rady Královéhradecké ­diecéze.
 
 

Foto: Eugen Kukla

 

Doc. ThDr. Tomáš Novotný

Tomáš Novotný je český vysokoškolský pedagog, docent na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval Pražskou konzervatoř (skladba, dirigování, lesní roh) a Evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Založil a deset let působil jako sbormistr vokálního souboru Adash, poté vedl mužský vokálního souboru Noach a Noasch. 
Foto Vladislav Faigl