TEMPLFEST OSTRAVA 21. - 26. 3. 2017

S velkou lítostí Vám oznamujeme, že sobotní koncert Beaty Hlavenkové byl zrušen z vážných rodinných důvodů. Nicméně celý, neméně atraktivní sobotní program, zůstává v platnosti. V současné chvíli usilovně pracujeme na tom, abyste nebyli o nic ochuzeni, a už teď můžeme prozradit, že na večerní část sobotního programu dorazí velice zajímavý host z Izraele, který bude hostem docenta Tomáše Novotného.

Upozornění: Vstupenky na Galaprogram v sobotu 

25. 3. 2017 budou k dostání jak na místě, tak i v předprodeji 

- v Barkavárně Cooltour  (po 15-22hod, út-pá 10-22 hod). 

Ostatní informace o vstupenkách v sekci program. 

Těšíme se. 

 

VI. ročník festivalu židovsko - křesťanské kultury a dialogu

    Templfest je ostravským festivalem, který se soustavně, již 6 let věnuje židovsko-křesťanské kultuře. Připomíná významnou židovskou stopu v historii Ostravy, společné duchovní hodnoty židů i křesťanů, a chce pomoci budovat dobré vztahy k Židům i jejich nové domovině, státu Izrael, který vznikl před více než 60 lety ve Svaté zemi.

"Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů."

Mons. František Václav Lobkowicz, biskupo ostravsko - opavský

„Lidé se často ptají, proč my, kteří nejsme Židé, zpíváme židovské písně. Odpovídám, že je zpíváme namísto těch, kdo už zpívat nemohou - protože už nejsou. Místo těch, kdo by tu dnes se svými dětmi a vnuky tyto písně zpívali, kdyby je holokaust nepřipravil o jejich evropský domov, anebo o jejich samotnou existenci.“

doc. ThDr. Tomáš Novotný, hudebník, hebraista a pedagog

 

Hlavní partneři: