Tomáš Novotný

Doc. ThDr. Tomáš Novotný přednáší na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval skladbu, dirigování a hru na lesní roh na konzervatoři v Praze. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na Evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Již v době studia se také díky svému intenzivnímu zájmu o hebrejštinu stal spoluautorem Ekumenického překladu Bible. Deset let působil jako sbormistr dívčího vokálního souboru Adash. Je předním českým odborníkem na židovskou hudbu, její historii a interpretaci. V současné době vede vokální soubor Noach. Hosty Tomáše Novotného budou:

Vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon, katolický kněz a ředitel TV Noe Leoš Ryška a senátor František Bublan.