Tomáš Novotný

Doc. ThDr. Tomáš Novotný přednáší na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval skladbu, dirigování a hru na lesní roh na konzervatoři v Praze. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na Evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Již v době studia se také díky svému intenzivnímu zájmu o hebrejštinu stal spoluautorem Ekumenického překladu Bible. Deset let působil jako sbormistr dívčího vokálního souboru Adash a nedávno i souboru Noach. Je předním českým odborníkem na židovskou hudbu, její historii a interpretaci. Hosty Tomáše Novotného budou Daniel Herman (bývalý ministr kultury), Lubomír Zaorálek (bývalý ministr zahraničí), Magdalena Křížová (překladatelka).

Daniel Herman (* 28. dubna 1963 České Budějovice) je český politik a laicizovaný katolický kněz. Od ledna 2014 do prosince 2017 ministr kultury České republiky v Sobotkově vládě, od roku 2017 místopředseda KDU-ČSL a v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2010 až 2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a ještě předtím mluvčím České biskupské konference.

Magdaléna Křížová (1978, Praha) je hebraistka a překladatelka, absolventka klasické řečtiny a hebraistiky na pražské FF UK. Do češtiny přeložila mimo jiné díla Avrahama B. Jehošuy, Etgara Kereta, Sajjida Kašuy, Amira Guttfreunda, Otto D. Kulky, Asafa Gavrona či Ajelet Gundar Gošenové. Překládá také z francouzštiny a působí jako nakladatelská redaktorka a editorka revue Prostor. Ve své publicistické a přednáškové činnosti se věnuje problematice židovského grafického románu, moderní hebrejské literatuře, zejména dílu Avrahama B. Jehošuy, izraelské kinematografii a dalším souvisejícím tématům. Je signatářkou výzvy Židé za spravedlivý mír.

Lubomír Zaorálek (* 6. září 1956 Ostrava) je český politik, v letech 2009 až 2018 místopředseda ČSSD a od ledna 2014 do prosince 2017 ministr zahraničních věcí Sobotkovy vlády. Od roku 1996 zasedá v Poslanecké sněmovně Parlamentu. V letech 2002–2006 působil jako předseda dolní komory.
 
Po sametové revoluci byl v lednu 1990 kooptován do Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, v níž setrval do červnových voleb téhož roku.