Tomáš Novotný

Doc. ThDr. Tomáš Novotný přednáší na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval skladbu, dirigování a hru na lesní roh na konzervatoři v Praze. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na Evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Již v době studia se také díky svému intenzivnímu zájmu o hebrejštinu stal spoluautorem Ekumenického překladu Bible. Deset let působil jako sbormistr dívčího vokálního souboru Adash a nedávno i souboru Noach. Je předním českým odborníkem na židovskou hudbu, její historii a interpretaci. Hosty Tomáše Novotného budou katolický kněz, profesor Petr Piťha, MUDr Jitka Krausová a herec Jiří Sedláček.