Pavlína Polohová

Nahlédnutí do světa židovské sváteční kuchyně.

Nar. 1966, ve Frýdku-Místku. Vyrostla v křesťanské rodině a judaismus – židovství objevuje od své první návštěvy Izraele v roce 1994. „Oslovilo mě propojení běžného života a náboženství – které prostupuje vším a tedy i kuchyní. Svátky a sváteční pokrmy mají v judaismu duchovní rozměr a promlouvají k nám řečí plnou skrytých významů a symbolů“. Tuto touhu a nadšení pro objevování „ztraceného světa“ přenesla i na jednu z dcer – Ráchel, která studuje judaistiku a religionistiku na Karlově Univerzitě. V současné době pracuje jako vedoucí školní jídelny, je vdaná má 4 děti a dvě vnoučata.