Září a říjen 2021

Templfest je ostravským festivalem, který se soustavně, již 10 let, věnuje židovsko-křesťanské kultuře a dialogu. Templfest se pokouší připomínat duchovní kořeny naší evropské civilizace a přiblížit jejich hodnotový, živý a tvořivý přesah do života současného světa. Chce také pomoci budovat dobré vztahy jak k české židovské komunitě, jejíž významné stopy sledujeme také v našem kraji, a také k jejich nové domovině, státu Izrael, který vznikl ve Svaté zemi před více než 70 lety.

 

"Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů."

Mons. František Václav Lobkowicz, biskupo ostravsko - opavský

„Lidé se často ptají, proč my, kteří nejsme Židé, zpíváme židovské písně. Odpovídám, že je zpíváme namísto těch, kdo už zpívat nemohou - protože už nejsou. Místo těch, kdo by tu dnes se svými dětmi a vnuky tyto písně zpívali, kdyby je holokaust nepřipravil o jejich evropský domov, anebo o jejich samotnou existenci.“

doc. ThDr. Tomáš Novotný, hudebník, hebraista a pedagog

Hlavní partneři: